Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Takstblad

Takstblad for vandværk 2022

Takstblad for Redsted Vandværk - 2022
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.
Redsted Vandværk


www.redstedvand.dk


Gammel Møllevej 80 A


23411653


7970 Redsted

redstedvandvaerk@redstedvand.dkDriftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget


Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast årligt bidrag pr. boligenhed

kr.

360,00

450,00

Pris pr. m3

kr.

2,50

3,12

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.

kr.

6,37

7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek


Ekskl. Moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag:
Pr. forbrugsenhed (boligenhed)

kr.

5.453,46

6.816,82

Forsyningsledningsbidrag  pr. boligenhed (matr.nr.)

kr.

20.860,00

26.075,00

Stikledningsbidrag pr. stk (4 m3 måler)

Kr.

9.140,00

11.425,00

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Gældende på til max. 4 m3 måler.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer


Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkergebyr (telefonisk)

kr.

50,00

Momsfrit

Rykkergebyr (skriftlig)

kr.

100,00

Momsfrit

Lukke gebyr ved måler

Kr.

250,00

momsfrit

Genåbningsgebyr ved måler

kr.

250,00

312,50

Lukke gebyr på offentlig grund med gravearb.

Kr.

4.000,00

momsfrit

genåbningsgebyr på offentlig grund med gravearb.

kr.

4.000,00

5.000,00

Lukke gebyr på offentlig grund Asfalt med gravearb.

kr.

6.000,00

momsfrit

Genåbningsgebyr offentlig grund med asfalt med gravearb.

kr.

6.000,00

7.500,00

Indbetaling fra bankkonto i udland

Kr.

50,00

Momsfrit

Takstblad for vandværk 2021

Takstblad for Redsted Vandværk - 2021
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.
Redsted Vandværk


www.redstedvand.dk


Gammel Møllevej 82 A


23411653


7970 Redsted

redstedvandvaerk@redstedvand.dkDriftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget


Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast årligt bidrag pr. boligenhed

kr.

360,00

450,00

Pris pr. m3

kr.

2,25

2,81

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.

kr.

6,37

7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek


Ekskl. Moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag:
Pr. forbrugsenhed (boligenhed)

kr.

5.600,00

6.999,99

Forsyningsledningsbidrag  pr. boligenhed (matr.nr.)

kr.

20.860,00

26.075,00

Stikledningsbidrag pr. stk (4 m3 måler)

Kr.

9.040,00

11.300,00

Afrundet til hele 100.
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Gældende på til max. 4 m3 måler.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer


Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkergebyr (telefonisk)

kr.

50,00

Momsfrit

Rykkergebyr (skriftlig)

kr.

150,00

Momsfrit

Lukke gebyr

Kr.

4.000,00

312,50

Genåbningsgebyr

kr.

4.000,00

5.000,00

Forsent  aflæsning

Kr.

100,00

125,00

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af_________________ kommunalbestyrelse, den___ /___ 2020.
Takstblad for vandværk 2020

Takstblad for Redsted Vandværk - 2020
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.
Redsted Vandværk


www.redstedvand.dk


Gammel Møllevej 82 A


23411653


7970 Redsted

redstedvandvaerk@redstedvand.dkDriftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget


Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast årligt bidrag pr. boligenhed

kr.

360,00

450,00

Pris pr. m3

kr.

2,25

2,81

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.

kr.

6,37

7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek


Ekskl. Moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag:
Pr. forbrugsenhed (boligenhed)

kr.

5.900,00

7.375,00

Forsyningsledningsbidrag  pr. boligenhed (matr.nr.)

kr.

20.860,00

26.075,00

Stikledningsbidrag pr. stk (4 m3 måler)

Kr.

9.040,00

11.300,00

Afrundet til hele 100.
Anlægsbidragene gælder ved max. 4 m3 måler. Ved forbrug, som kræver større måler eller ledningsdimension, beregnes større bidrag. Dette skal i så fald godkendes af Morsø Kommune.
Ved byggemodningsprojekter betales ikke forsyningsledningsbidrag. I stedet betales de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning  af byggemodningsforetagendet (efter godkendelse ved Morsø Kommune). Ved den senere tilslutning af de enkelte grunde betaler grundejeren hovedanlægsbidrag og stikledningsbidrag efter takstbladet.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer


Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkergebyr (telefonisk)

kr.

50,00

Momsfrit

Rykkergebyr (skriftlig)

kr.

150,00

Momsfrit

Lukke gebyr

Kr.

250,00

Momsfrit

Genåbningsgebyr

kr.

250,00

312,50

Forsent  aflæsning

Kr.

100,00

125,00

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af_________________ kommunalbestyrelse, den___ /___ 2019.
Overskrift 1Takstblad for Redsted Vandværk - 2019

Takstblad for Redsted Vandværk - 2019


Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.


Redsted Vandværk


www.redstedvand.dkGammel Møllevej 82 A


234116537970 Redsted

redstedvandvaerk@redstedvand.dk

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget


Ekskl. moms

Inkl. moms


Fast årligt bidrag pr. boligenhed

kr.

360,00

450,00


Pris pr. m3

kr.

2,00

2,50


Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.

kr.

6,37

7,96Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek


Ekskl. Moms

Inkl. moms


Hovedanlægsbidrag:

Pr. forbrugsenhed (boligenhed)

kr.

3.300,00

4.125,00


Forsyningsledningsbidrag  pr. boligenhed (matr.nr.)

kr.

20.860,00

26.075,00


Stikledningsbidrag pr. stk (4 m 3 måler)

Kr.

9.040,00

11.300,00Afrundet til hele 100.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Gældende på til max. 4 m3 måler.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.


Gebyrer


Ekskl. moms

Inkl. moms


Rykkergebyr (telefonisk)

kr.

50,00

Momsfrit


Rykkergebyr (skriftlig)

kr.

150,00

Momsfrit


Lukke gebyr 1)

Kr.

250,00

312,50


Genåbningsgebyr 1)

kr.

250,00

312,50


Forsent  aflæsning

Kr.

100,00

125,001) Hertil kommer faktiske udgifter.Drifts- og anlægsbidrag godkendt af_________________ kommunalbestyrelse, den___ /___ 2018.takstblad 2018

Takstblad for Redsted Vandværk - 2018
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.
Redsted Vandværk


www.redstedvand.dk


Gammel Møllevej 82 A


23411653


7970 Redsted

redstedvandvaerk@redstedvand.dkDriftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget


Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast årligt bidrag pr. boligenhed

kr.

360,00

450,00

Pris pr. m3

kr.

2,00

2,50

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.

kr.

6,37

7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek


Ekskl. Moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag:
Pr. forbrugsenhed (boligenhed)

kr.

2.600,00

3.250,00

Forsyningsledningsbidrag  pr. boligenhed (matr.nr.)

kr.

20.860,00

26.075,00

Stikledningsbidrag pr. stk (4 m 3 måler)

Kr.

9.040,00

11.300,00

Afrundet til hele 100.
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Gældende på til max. 4 m3 måler.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer


Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkergebyr (telefonisk)

kr.

50,00

Momsfrit

Rykkergebyr (skriftlig)

kr.

150,00

Momsfrit

Lukke gebyr 1)

Kr.

250,00

312,50

Genåbningsgebyr 1)

kr.

250,00

312,50

Forsent  aflæsning

Kr.

100,00

125,00

1) Hertil kommer faktiske udgifter.
Drifts- og anlægsbidrag godkendt af_________________ kommunalbestyrelse, den___ /___ 2017.
takstblad 2017

Takstblad for Redsted Vandværk - 2017


Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.


Redsted Vandværk


www.redstedvand.dkGammel Møllevej 82 A


234116537970 Redsted


redstedvandvaerk@redstedvand.dk
Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget


Ekskl. moms

Inkl. moms


Fast årligt bidrag pr. boligenhed

kr.

360,00

450,00


Pris pr. m 3

kr.

2,00

2,50


Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.

kr.

6,25

7,81Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek


Ekskl. Moms

Inkl. moms


Hovedanlægsbidrag:

Pr. forbrugsenhed (boligenhed)

kr.

2.800,00

3.500,00


Forsyningsledningsbidrag   pr. boligenhed (matr.nr.)

kr.

20.800,00

26.000,00


Stikledningsbidrag pr. stk (4 m 3 måler)

Kr.

8.900,00

11.125,00Afrundet til hele 100.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Gældende på til max. 4 m 3 måler.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.


Gebyrer


Ekskl. moms

Inkl. moms


Rykkergebyr (telefonisk)

kr.

50,00

Momsfrit


Rykkergebyr (skriftlig)

kr.

150,00

Momsfrit


Lukke gebyr 1)

Kr.

250,00

312,50


Genåbningsgebyr 1)

kr.

250,00

312,50


Forsent   aflæsning

Kr.

100,00

125,001) Hertil kommer faktiske udgifter.Drifts- og anlægsbidrag godkendt af_________________ kommunalbestyrelse, den___ /___ 2017.

Overskrift 1

Redsted Vandværk I/S

Gl. Møllevej.80A    Redsted     SE NR. 43883968

Takstblad 2015

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

1. hovedanlægsbidrag

2. forsyningsledningsbidrag

3. stikledningsbidrag

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed                                                   kr.              6..290,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)

I byområder og landområder                                                                    kr.            20.903,00

pr. stk. Maks.

Stikledningsbidrag

5 M

2

Måler.

Føres kun 1.meter fra offe lig vej                                                             kr.              5..227,00

I alt                                                                                                        kr.            32.420,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar

efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Indeks pr. 1. oktober 2011: 102,3kr .

Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                                           kr.                360,00

Vandpris              pr.m3.                                                                          kr.                    2,00

Statsafgift            pr.m3.                                                                         kr.                    5,86

Drikkevandafgift  pr.m3.                                                                           kr.                    0,67            

Gebyrer

Rykker (telefon)                                                                                      kr.                  50,00

Rykker (skriftlig)                                                                                      kr.                100,00

Lukning                                                                                                  kr.                250,00+ påløbende udgifter

Genåbning                                                                                              kr.                250,00+ påløbende udgifter

Forsenaflæsning                                                                                     kr.                100,00

Anlægs- og driftsbidrag er excl. moms og statsafgift af ledningsført vand (5,86 kr./m3). Og drikkevandsafgift(0,67kr./m3 )er excl moms.

Gebyrer er excl. moms.

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Morsø  kommunalbestyrelse, den ---/--- / 2013.

Overskrift 1

Redsted Vandværk I/S

Gl. Møllevej.80A    Redsted     SE NR. 43883968

Takstblad 2014

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

1. hovedanlægsbidrag

2. forsyningsledningsbidrag

3. stikledningsbidrag

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed                                                   kr.              6..290,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)

I byområder og landområder                                                                    kr.            20.903,00

pr. stk. Maks.

Stikledningsbidrag

5 M

2

Måler.

Føres kun 1.meter fra offe lig vej                                                             kr.              5..227,00

I alt                                                                                                        kr.            32.420,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar

efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Indeks pr. 1. oktober 2011: 102,3kr .

Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                                           kr.                360,00

Vandpris              pr.m3.                                                                          kr.                    2,00

Statsafgift            pr.m3.                                                                         kr.                    5,46

Drikkevandafgift  pr.m3.                                                                           kr.                    0,67            

Gebyrer

Rykker (telefon)                                                                                      kr.                  50,00

Rykker (skriftlig)                                                                                      kr.                100,00

Lukning                                                                                                  kr.                250,00+ påløbende udgifter

Genåbning                                                                                              kr.                250,00+ påløbende udgifter

Forsenaflæsning                                                                                     kr.                100,00

Anlægs- og driftsbidrag er excl. moms og statsafgift af ledningsført vand (5,46 kr./m3). Og drikkevandsafgift(0,67kr./m3 )er excl moms.

Gebyrer er excl. moms.

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Morsø  kommunalbestyrelse, den ---/--- / 2013.

Takstblad 2013

Takstblad 2013

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

1. hovedanlægsbidrag

2. forsyningsledningsbidrag

3. stikledningsbidrag

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed                                                   kr.              6..290,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)

I byområder og landområder                                                                    kr.            20.903,00

pr. stk. Maks.

Stikledningsbidrag

5 M

2

Måler.

Føres kun 1.meter fra offe lig vej                                                             kr.              5..227,00

I alt                                                                                                        kr.            32.420,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar

efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Indeks pr. 1. oktober 2011: 102,3kr .

Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                                           kr.                360,00

Vandpris              pr.m3.                                                                          kr.                    2,00

Statsafgift            pr.m3.                                                                         kr.                    5,46

Drikkevandafgift  pr.m3.                                                                           kr.                    0,67            

Gebyrer

Rykker (telefon)                                                                                      kr.                  50,00

Rykker (skriftlig)                                                                                      kr.                100,00

Lukning                                                                                                  kr.                250,00+ påløbende udgifter

Genåbning                                                                                              kr.                250,00+ påløbende udgifter

Forsenaflæsning                                                                                     kr.                100,00

Anlægs- og driftsbidrag er excl. moms og statsafgift af ledningsført vand (5,46 kr./m3). Og drikkevandsafgift(0,67kr./m3 )er excl moms.

Gebyrer er excl. moms.

Takstblad 2012

Redsted Vandværk I/S                          

Gl.Møllevej.  Redsted    SE NR. 43883968

Gl. Møllevej 29  7970 Redsted Mors

Takstblad 2012

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

1. hovedanlægsbidrag

2. forsyningsledningsbidrag

3. stikledningsbidrag

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed                      kr.  6.290,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)

I byområder og landområder                                                             kr. 20.903,00                                                                                                                                             

Stikledningsbidrag pr. stk.( max 5 m 3 måler )           kr   5.227,00

Ialt                                                                          kr. 32.420,00                 

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar

efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”. 

Indeks pr. 1. oktober 2011 : 102,3 kr.

Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                                            kr.                360,00

Vandafgift pr. m3.                                                                                   kr.                    2,00

Statsafgift pr. m3.                                                                                   kr.                    5,23

Drikkevandsafgift   m3                                                                             kr.                    0,67            

Gebyrer

Rykker (telefon)                                                                                      kr.                  50,00

Rykker (skriftlig)                                                                                      kr.                100,00

Lukning                                                                                                  kr.                250,00+ påløbende udgifter

Genåbning                                                                                                 kr.                250,00+ påløbende udgifter

Forsenaflæsning                  
kr.                 100,00

Anlægs- og driftsbidrag er excl. Moms.  statsafgift af ledningsført vand (5,23 kr./m3) Og drikkevandsafgift (0.67 kr./ m3 )  er excl. moms. Gebyrer er excl. Moms.

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af  kommunalbestyrelse, den 02/03  2012

Welcome to my online portfolio

Explain to your visitors what you’d like them to do next. Maybe they should learn more about your project, or visit your online shop, or call you. Lead the way!