Vandprøver

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

I/S Redsted Vandværk


INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020                       26-1-2021


Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S


foretaget udtræk af data for I/S Redsted Vandværk 2020


Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018


Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.


Der er i 2020 udtaget følgende prøver:Gruppe A

Gruppe B

AndetHos forbrugere

8

1

1På vandværk

0

0

0Fra boringer

0

2

0

ANALYSERESULTATER 2020


Parameter

Seneste

Laveste

Højeste

Enhed

Kvalitetskrav


resultat

resultat

resultat

resultat

resultat

Kemiske:


Hårdhed


pH

7,4

7,3

7,7


7-8,5

Nitrat

5,4

5,4

5,5

mg/l

<50

Jern

<0,01

<0,01

<0,019

mg/l

<2

Mangan

<0,002

<0,002

<0,002

mg/l

<0,05

Nikkel

0,59

0,59

0,59

ug/l

<20

Flourid

0,06

0,06

0,06

mg/l

<1,5

Mikrobiologiske:


Coliforme bakterier

<1

<1

<1

antal/100ml

<1

Eschericia coli (E.coli)

<1

<1

<

antal/100ml

<1

Kimtal 22 °C

<1

<1

4

antal/ml

<200


> = større end


< = mindre endVenlig hilsen


Højvang Laboratorier A/S


I/S Redsted Vandværk 06-03-2019 INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2018
Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for I/S Redsted Vandværk 2018 Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018 Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.
Der er i 2018 udtaget følgende prøver:
Gruppe A Gruppe B Andet Hos forbrugere 8 3 0 På vandværk 0 0 5 Fra boringer 0 0 0

ANALYSERESULTATER 2018

Parameter Seneste Laveste Højeste Enhed Kvalitetskrav  hos forbruger

Kemiske:

Hårdhed °

ph            7,4          7,4         7,9                                                 7 - 8,5

Nitrat      7,27        7,27     7,27                          mg/l                 < 50                                 Jern       0,017        0,01      0,16                         mg/l                 < 0,2                            Mangan <0,002     <0,002   <0,002                        mg/l                 < 0,05                            Nikkel     0,30         0,30      0,30                          µg/l                   < 20                            Flourid    0,085       0,085    0,085                        mg/l                  < 1,5

Mikrobiologiske:                                                                                                         Coliforme bakterier <1    <1      <1                antal/100 ml                < 1                       Eschericia coli (E.coli) <1  <1   <1                  antal/100 ml                < 1                             Kimtal 22 °C             4     <1      110              antal/ml                   < 200
OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB                                                      Parameter              Prøvedato            Målt værdi         Græseværdi  Enhed   Prøvested       Nitrit                    05-03-2018               0,043                 0,01           mg/l     På vandværk

I/S Redsted Vandværk 22-01-2018 INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2017
Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for I/S Redsted Vandværk 2017 Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017 Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og nr. 7.


Der er i 2017 udtaget følgende prøver:
                            Ordinære                       Opfølgning                 Andet

Hos forbrugere          4                                  0                                0

På vandværk             3                                  0                                0

Fra boringer              0                                  0                                0

Fra ledningsnet         0                                  0                                0


ANALYSERESULTATER 2017 P

parameter     Seneste        Laveste            Højeste            Enhed        Kvalitetskrav Sted                                resultat         resultat          resultat

Kemiske:

Hårdhed            9,7             9,7                      9,7              ° dH                                 V

pH                   7,70            7,53                   7,70                                  7 - 8,5           F

Nitrat              7,18            7,18                   9,39                mg/l              < 50           V

Jern                0,01            <0,01                   0,10               mg/l              < 0,2      F+V

Mangan         <0,002        <0,002                <0,002                mg/l            < 0,02       F+V

Nikkel                                                                                  µg/l              < 20        F+L

Flourid          0,048           0,048                  0,11                   mg/l          < 1,5           V


Mikrobiologiske:

Coliforme bakterier <1      <1                     <1                    antal/100 ml   < 1           F+V

Eschericia coli (E.coli) <1    <1                    <1                   antal/100 ml    < 1          F+V

Kimtal 22 °C         <1            <1                    27                     antal/ml      < 200      F+V  

Kimtal 36 °C         <1              <1                 <1                     antal/ml        < 20        F+V


V = undersøges på vandværksprøver                                                        <    = mindre end

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane                         >    = større end

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet


Venlig hilsen

Højvang Laboratorier A/S