Standardside

Fjernaflæsning:
Forbrugeren skal kende tidspunktet

Vandværk aflæse vandmåler  fra 31-12 til 1-1

LEAK

Vandet har ikke stået

stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer.

Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.

BURST

Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst :30 minutter som tegn på et sprængt rør.

TAMPER

Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål.

DRY

Måleren er ikke vandfyldt.

REVERSE      Vandet løber den forkerte vej  gennem måleren.

RADIO OFF

Måleren er endnu i

transportindstilling, hvor den indbyggede radiosender er slået

fra. Senderen tænder automatisk,

når den første liter vand er løbet igennem måleren.

(to firkanter "dots") To små firkanter der blinker skiftevis indikerer, at måleren er  aktiv.

Pressemeddelelse 1. april 2011

Ny vandmåler måler ikke blot vand

Den forbedrer også økonomien, letter administrationen og afslører lækager

Mange ting er vigtige for en vandforsyning: at have en sund økonomi og nem adgang til forbrugsdata, at undgå vandspild og kunne redegøre for hele vandforbruget.

 

Under mottoet ”Alting tæller!” lancerer Kamstrup vandmåleren MULTICAL 21, som tager højde for det meste og tilbyder sig som et værdifuldt redskab for alle vandforsyningsselskaber.

 

”Det vigtigste for os har været at imødekomme så mange af vandværkernes forskellige behov som muligt,” siger salgschef, Per Trøjbo fra Kamstrup. ”Og det lader til, at vi har ramt rigtigt, for der har allerede vist sig overvældende stor forhåndsinteresse.”

 

Velafprøvet teknologi i unikt design

Bag det elegante og robuste design gemmer der sig den mest stabile og gennemtestede måle- og kommunikationsteknologi. MULTICAL 21 er et unikt produkt baseret på 20 års erfaring med ultralydsmålere til varme og vand.

 

Bedre økonomi i vandværket

Lækager, rørskader og vandspild kan være økonomisk meget belastende. MULTICAL 21, som måler ved hjælp af ultralyd, sikrer nøjagtig registrering af selv de mindste vandmængder. Vandmåleren yder sikkerhed for, at der afregnes for præcis det vand, som er blevet brugt. Den sikrer forbrugernes tillid til afregningen og minimerer vandspild.

 

En batterilevetid på 16 år og målenøjagtighed gennem hele levetiden reducerer omkostninger til drift og vedligehold til et minimum. Et indbygget alarmsystem giver besked om lækager og forebygger dermed kostbare reparationer.

 

Fleksibel installation – under vand!

Vandmåleren er konstrueret som én vandtæt og vakuumforseglet kasse, hvor elektronikken er fuldt beskyttet mod fugt. Den kan installeres i målerbrønd og aflæses trådløst. Den kompakte vandmåler til udendørs installation er bygget af miljøvenligt kompositmateriale, og kan indbygges i alle retninger uanset rørføring.

 

Farvel til selvaflæsning

Nem fjernaflæsning med trådløs enhed letter afregning og administration. Fjernaflæsning overflødiggør selvaflæsning og problemer med tilfrosne målerbrønde. Aflæsningen kan klares trådløst med en lille håndholdt enhed.

 

Miljøvenlig

MULTICAL 21 leveres med et Carbon Footprint-certifikat, som dokumenterer målerens lave miljøbelastning og materialernes genanvendelighed. Det anvendte kunststofmateriale er frit for bly og andre tungmetaller.

 

Læs mere på www.multical21.dk